REGISTREREN BIJ TALENTFABRIEK 053

Het inschrijfformulier voor het G team


Naam *

Voer hier je naam in

Geslacht *

Man Vrouw

E-mail *

Voer hier jouw e-mail adres in

Geboortedatum *

Kies jouw geboortedatum


DD/MM/JJJJ

Straat en huisnummer *

Voer hier jouw volledige adres in

Postcode *

Voer hier jouw postcode in

Plaats *

Voer hier jouw woonplaats in

Telefoonnummer *

Voer hier jouw telefoonnummer in

Wat is de diagnose van uw kind? *

Gebruikt uw kind medicatie? zo ja, tijdens de lesuren? Zo ja, welke? *

Is er noodmedicatie nodig? Zo ja, hoe deze te gebruiken? *

Woont uw kind nog thuis? Zo nee, waar? *

Zijn er bijzonderheden die Sabina moet weten in de benadering naar uw kind? *

Heeft u kind allergieën? Zo ja welke? *

In geval van nood hoe te handelen? *

In geval van nood wie te bellen? *

Selecteer abonnement / strippenkaart *

Tekenverzoek *